W minionym tygodniu wójt Dariusz Stocki przy kontrasygnacie skarbnika gminy Ireny Jagiełło podpisał umowę w Urzędzie Marszałkowskim na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego w ramach projektu dla szkół podstawowych, w których wyniki z egzaminu ósmoklasisty były poniżej średniej województwa.

Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kamieniu będzie realizować przez dwa lata program „English Adventure Club” – zwiększenie skuteczności nauczania języka angielskiego.

Projekt przeznaczony jest dla uczniów klas I-VIII i ma na celu poprawę efektywności nauczania języka angielskiego. Efektem prowadzonych dodatkowych zajęć ma być podniesienie wyników egzaminu ósmoklasisty. Całkowita wartość realizacji projektu to 107 284,44 zł (w tym 11 000 zł wkład własny z budżetu gminy). Środki te zostaną przeznaczone na: wynagrodzenie nauczyciela prowadzącego zajęcia dla uczniów, zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz materiały pomocnicze dla uczniów.