Jest nam bardzo miło poinformować, że złożony w ramach organizowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej konkursu „Lubelskie Mikrodotacje FIO 2” przez działające na terenie Gminy Kamień Stowarzyszenie Wędkarskie „PIRANIA” wniosek grantowy uzyskał pozytywną ocenę i zakwalifikował się do dofinansowania. Dzięki przyznanym środkom w wysokości 4250 zł Stowarzyszenie będzie mogło zorganizować otwarte zawody wędkarskie na zbiorniku w Natalinie podczas tegorocznych obchodów Dni Kamienia oraz zakupić kosę spalinową niezbędną dla prowadzenia działalności statutowej.

Wójt Gminy Kamień serdecznie gratuluje zarządowi i członkom Stowarzyszenia i życzy dalszych sukcesów w realizacji swoich celów.

Stowarzyszenie Wędkarskie „PIRANIA” działa na terenie Gminy Kamień jako tzw. stowarzyszenie zwykłe od marca 2017 r. Głównymi zadaniami statutowymi Stowarzyszenia jest sportowy połów ryb na zbiorniku w Natalinie oraz prowadzenie racjonalnej gospodarki rybackiej.