Wczoraj rozpoczął się remont nawierzchni bitumicznej drogi wojewódzkiej Nr 844 na odcinku Chełm – Kamień o długości 4,7 km. Wykonawcą robót jest PRD Zamość, na wymienionym odcinku istniejący asfalt jest frezowany następnie zostaną położone dwie warstwy asfaltu: wyrównawcza i ścieralna. Prace mają być zakończone do 21 sierpnia 2020  roku.