„Kochamy Was całym sercem” – to hasło przyświecało przedszkolakom i uczniom podczas uroczystości zorganizowanych z okazji Dnia Babci i Dziadka w Szkole Podstawowej w Kamieniu i Strachosławiu. Podczas spotkania przedszkolaki i uczniowie klas młodszych zaprezentowali się w programie słowno-muzycznym, w którym znalazły się najpiękniejsze wiersze i piosenki dla kochanych Babć i wspaniałych Dziadków. A także specjalnie przygotowane na tę uroczystość układy taneczne. W uroczystościach uczestniczyli wójt Dariusz Stocki, sekretarz gminy Beata Taras, skarbnik gminy Irena Jagiełło oraz dyrektorzy szkół Edyta Ośko i Alicja Nafalska. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali upominki od swoich ukochanych wnuków.

Babciom i Dziadkom życzę nieustającego zdrowia, samych słonecznych i radosnych dni, tego wszystkiego co się szczęściem zwie oraz kolejnych wnuków a w przyszłości prawnuków – w czasie spotkań życzenia tej treści złożył wójt Dariusz Stocki.