13 października 2017 roku obchodziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Narodowej. W tym dniu gościliśmy w naszej szkole Wójta Gminy Kamień Pana Romana Kandziorę, Przewodniczącego Rady Gminy Kamień Pana Zbigniewa Czerwonkę, Prezesa Stowarzyszenia Forum Polskie Pana Stanisław Kucia., emerytowane nauczycielki Panią Janinę Dybkowska i Panią Mariannę Imbiorkiewicz, Przewodniczącą Rady Rodziców  naszej szkoły Panią Martę Chudobę, zastępcę przewodniczącego Panią Monikę Gontarz, sekretarza Panią Beatę Chmiel oraz wielu Rodziców.  Uczniowie klasy V  i IIa pod opieką wychowawczyń Pań: Małgorzaty Tokarczuk i Anny Prystupy przygotowali część artystyczną. Nie zabrakło humorystycznych scenek ze szkolnego życia oraz pracy nauczycieli. Zespół wokalny Intrada przy akompaniamencie Pana Roberta Gałana i uczniowie szkoły podstawowej przy akompaniamencie Pani  Izabeli Harcej uświetnili uroczystość okolicznościowymi piosenkami. Samorząd Uczniowski wręczył własnoręcznie przygotowane słodkie bukieciki. Dziękując za pracę oraz życząc siły i wytrwałości nauczycielom i pracownikom oświaty Pan Wójt wręczył Nagrody Wójta Gminy Kamień. Otrzymali je: Pani Barbara Błazucka, Pani Izabela Harcej i Pan Arkadiusz Stachowicz. Pani Dyrektor Alicja Nafalska uhonorowała nauczycieli Nagrodami Dyrektora. W tym roku otrzymali je: Pani Agnieszka Adamczuk – Koziej, Pani Agnieszka Baran – Reducha, Pani Aneta, Feresz, Pan Robert Gałan,Pani Izabela Głowacka – Dżaman, Pani Marta Kołtun, Pani Beata Kołosińska, Pani Anna Prystupa,  Pan Paweł Łapiński, Pan Dariusz Stocki, Pani Małgorzata Tokarczuk, Pani Beata Wanarska – Zakaszewska oraz Pani Teresa Wawryniuk. Podziękowania dla Nauczycieli i Pracowników szkoły wyrazili również Rodzice oraz Uczniowie.