W Szkole Podstawowej w Strachosławiu odbyła się Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Na uroczystość przybyli nie tylko uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, ale także zaproszeni goście: Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki, Inspektor ds. oświaty Urzędu Gminy Andrzej Krycki, p. Ewelina Piątek i p. Marcin Hałaj -Radni Gminy Kamień, przedstawiciele Rady Rodziców oraz emerytowani nauczyciele. W części oficjalnej Pani dyrektor Alicja Nafalska złożyła serdeczne życzenia wszystkim pracownikom szkoły, podziękowała za trud włożony każdego dnia w kształcenie i wychowanie młodych pokoleń oraz wręczyła Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom: Annie Prytupie, Małgorzacie Tokarczuk, Izabeli Harcej, Anecie Feresz, Agnieszce Adamczuk – Koziej, Monice Mościckiej i Joannie Brzozowskiej – Krupa.

Następnie Wójt Dariusz Stocki złożył życzenia wszystkim pracownikom szkoły i podkreślił swoją wdzięczność nagradzając wybranych nauczycieli, nagrody Wójta otrzymali: Alicja Nafalska, Izabela Głowacka – Dżaman, Małgorzata Toporowska i Paweł Łapiński.  

W części artystycznej uczniowie z klasy VI oraz przedstawiciele z klas IV – V śpiewem i wierszami wyrazili swoje podziękowanie i słowa uznania dla trudnej pracy pedagogów. Na zakończenie reprezentanci Samorządu Uczniowskiego rozdali nauczycielom i pracownikom szkoły drobne upominki.