W dniach 1 – 2 marca 2019 r. w Szkole Podstawowej w  Strachosławiu odbył się zlot  harcerzy Hufca Chełm z okazji Dnia Myśli Braterskiej. Jest to dzień, w którym  uświadamia się skautom na całym świecie, jak jest ich wielu i że wszyscy są dla siebie braćmi niezależnie od koloru skóry, narodowości, czy wieku.

         Przybyłych gości powitała dyrektor szkoły pani Alicja Nafalska oraz harcmistrz Hufca Chełm Ryszard Nagrodzki. Uczestnicy zlotu  wzięli udział w grze terenowej „Obóz na wyspie Bronwsea” oraz nocnym alercie.  Dużą atrakcją było również wspólne śpiewanie piosenek turystycznych i harcerskich oraz zabawy integracyjne przy ognisku. Na zakończenie obchodów Dnia Myśli Braterskiej 2019 wszyscy uczestnicy ułożyli „Żywy łańcuch przyjaźni” w formie liter DMB.

         W zlocie wzięły udział Gromady Zuchowe:  z Dorohuska „Orle pióra” drużynowa Aneta Błaszczuk, z Chełma „Rozbrykane Wilkokotki” drużynowa Elżbieta Rybak, ze Strachosławia „Tropiciele” drużynowa Grażyna Wietrzyk – Neckier oraz Drużyny Harcerskie: z SP nr 11 w Chełmie ”WATAHA” i „Niewidzialne Dłonie” – drużynowa Agnieszka Lubaszewska i Adrian Wachowski, „Skapirzaki” z SP w Dubience – drużynowa Urszula Ulanicka i Beata Krzos,  „Bagienne Żurawie” ze SP w Urszulinie – drużynowa Iwona Lewandowska, „Bagienne Żurawie” ze SP  w Urszulinie – drużynowa – Barbara Martysiuk, Grażyna Radko, „Wieżyczki” ze SP w Stołpiu drużynowa – Monika Studzińska,  Ewelina Śmigielska,  „8 WIR” z SP nr 8 w Chełmie – drużynowa Monika Szlagowska, Paweł Rachubik, „Wojsław” z SP w Wojsławicach drużynowi Elżbieta Łopocka i Zbigniew Chodorowski,  „Strażnicy polnego kamienia” ze SP w Kamieniu drużynowe Joanna Wojciszko, Anna Stefanek i Katarzyna Skrzypek, „Watra” ze SP w Strachosławiu drużynowa Krystyna Chomiarczuk. Ogółem w zlocie uczestniczyło 230 osób.

        W organizacji tak dużego  przedsięwzięcia pomagali nauczyciele i pracownicy szkoły Barbara Błazucka,  Izabela Harcej, Monika Mościcka, Magdalena Tarasiuk i Marcin Hałaj.