21 marca 2018 roku w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu odbył się ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej Dzień Nowych Technologii w Edukacji.

    Dzieci z Punktu  i Oddziału Przedszkolnego oraz  uczniowie klas  I – III Szkoły Podstawowej  wierszami i piosenkami powitali Wiosnę. Następnie wzięli udział w różnorodnych, otwartych zajęciach prowadzonych z wykorzystaniem nowych technologii. Programowali  roboty z Panią Wicedyrektor Barbarą Błazucką i kodowali na macie interaktywnej pod kierunkiem Pani Teresy Wawryniuk. Podczas tych  zajęć uczyli się uważnego słuchania, logicznego myślenia, oceny podjętej decyzji oraz korekty błędnych wyborów.  Z Panią Grażyną Wietrzyk – Neckier oglądali  filmy i prezentacje multimedialne na dotykowych monitorach  interaktywnych zakupionych z Programu  Aktywna Tablica. Pomiędzy logicznymi łamigłówkami mogli uczestniczyć w różnorodnych zabawach i grach sportowych na sali gimnastycznej pod opieką Pani Joanny Brzezowskiej – Krupy oraz rysować plakaty obrazujące wiosnę i jej zwiastuny pod kierunkiem Pani Anety Feresz.

   W zajęciach udział wzięli również Rodzice, Dziadkowie i Nauczyciele. Był to bardzo ciekawy i emocjonujący czas dla wszystkich uczestników. Program Dnia przygotował Samorząd Uczniowski pod opieką Pań: Teresy Wawryniuk  i Moniki Gajewskiej.