W świetlicy wiejskiej w Pławanicach Wójt Dariusz Stocki i zespół śpiewaczy „Rosa”  zorganizowali „Dzień Seniora”. Zaproszenie skierowane było do najstarszych mieszkańców Gminy Kamień, którzy nie zawiedli  i licznie przybyli na uroczystość. Podczas spotkania najstarsi seniorzy otrzymali kwiaty i słodkie upominki, wysłuchali repertuaru  słowno – muzycznego przygotowanego przez zespół „Rosa”. Do wspólnego śpiewania przy akompaniamencie akordeonu wszystkich obecnych porwała Alicja Chudoba.

Imprezę zakończyła zabawa taneczna, w której seniorzy chętnie uczestniczyli.