W dniu Edukacji Narodowej w Szkole Podstawowej w Strachosławiu odbyło się Forum Edukacyjne „Dzieje Oświaty w Gminie Kamień”. Inicjatorem tej uroczystości było Chełmskie Stowarzyszenie Techniczne im. Ewerysta Stobnickiego pod patronatem wójta Gminy Kamień Dariusza Stockiego.  Podczas spotkania prelegenci: Alicja Chudoba, Beata Wanarska – Zakaszewska, Edyta Ośko i Stanisław Kuć zapoznali zgromadzonych z historią szkolnictwa na terenie gminy Kamień w poszczególnych miejscowościach: Czerniejowie, Haliczanach, Kamieniu, Mołodutynie, Pławanicach, Strachosławiu i Wolawcach. W trakcie wydarzenia wyróżnieni nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu i Strachosławiu otrzymali nagrodę wójta natomiast wybrani nauczyciele ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu nagrodę dyrektora. Uroczystość uświetniała część artystyczna w wykonaniu najmłodszych uczniów szkoły podstawowej oraz pokazy taneczne. W czasie trwania uroczystości wszyscy obecni minutą ciszy uczcili pamięć nauczycieli, których nie ma już wśród nas zaś w dniu poprzedzającym to wydarzenie wójt Stocki w towarzystwie dyrektorów szkół z Kamienia i Strachosławia złożył wiązanki na grobach nauczycieli spoczywających na cmentarzu parafialnym w Kamieniu. Podczas uroczystości wyłożone zostały kroniki omawianych szkół, a także organizatorzy przygotowali okolicznościowe tablice ze zdjęciami i pamiątkami. Zorganizowane Forum Edukacyjnie zaowocuje wydaniem publikacji „Dzieje Oświaty w Gminie Kamień” – mówi wójt gminy Dariusz Stocki.