W sobotę wolontariusze Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu uczestniczyli w uroczystej Gali Caritas Archidiecezji Lubelskiej, która odbyła się w Lublinie.

Wydarzenie rozpoczęła uroczysta Msza Święta, którą odprawił ksiądz Dyrektor Paweł Tomaszewski. Po Mszy Świętej nastąpiła część oficjalna podczas której zostały rozdane nagrody i wyróżnienia dla Szkolnych Kół Caritas biorących aktywny udział w konkursie „4xWy”.

Do konkursu przystąpili wolontariusze z 32 Szkolnych Kół Caritas z Archidiecezji Lubelskiej. Nasze Szkolne Koło Caritas przy Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu zajęło zaszczytne II miejsce otrzymując nagrodę w postaci pięciodniowego wyjazdu wakacyjnego dla dziesięciu wolontariuszy do Firleja.

Zadania konkursu „4xWy”polegały na:

zbieraniu plastikowych nakrętek (zebrano 152 kg),
wykonaniu kartek świątecznych: 330 szt. przekazano do Caritas w Lublinie, 156 szt. dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Nowinach, 30 szt. wraz z paczkami żywnościowymi dla osób potrzebujących z terenu naszej gminy,
zebraniu żywności z długim terminem ważności: zebrano 199 kg, które przekazano 30 rodzinom przed Świętami Bożego Narodzenia,
zebraniu czapek, szalików, rękawic i skarpet dla osób bezdomnych: zebrano 57 czapek, 17 par rękawic, 32 sztuk szalików,106 par skarpet.

Zebrane rzeczy przekazano 7 grudnia 2021 r. do Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

Nad realizacją zadań konkursowych i działalnością Szkolnego Koła Caritas przy Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu czuwa opiekun koła Pani Małgorzata Toporowska.

Opiekun i członkowie koła serdecznie dziękują wszystkim ofiarodawcom za okazaną pomoc i wsparcie gdyż bez ich dobrego serca nie osiągnęliby takiego sukcesu, a także wójtowi gminy Kamień Dariuszowi Stockiemu za zorganizowanie wyjazdu członków koła na gale do Lublina.