Uroczystość spotykania opłatkowego odbyło się 10 stycznia 2016 r.w świetlicy wiejskiej w Kamieniu. W Bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził występ słowno – muzyczny Pt. „Kolęda na niebie, kolęda na ziemi…” w wykonaniu dzieci i młodzieży ze świetlicy, przedstawiający wymowę symboliki Świąt Bożego Narodzenia. Świąteczne kolędy i pastorałki odśpiewane zostały przez zespoły „KORAL”, „ROSA”. W uroczystości udział wzięli: Wójt Gminy Kamień pan Roman Kandziora, przewodniczący Rady Gminy pan Zbigniew Czerwonka, radni Gminy, przedstawiciele władz kościelnych: Ks. Proboszcz Kazimierz Próchniak oraz mieszkańcy gminy. Najważniejszą częścią spotkania było podzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Spotkanie przebiegło w miłej, niemal rodzinnej atmosferze.