Kolędy, program artystyczny, życzenia i świąteczna atmosfera towarzyszyły gminnemu spotkaniu opłatkowemu.W dniu 15 stycznia 2017 r. o godzinie 15.00 w Świetlicy wiejskiej w Kamieniu odbyło się Gminne Spotkanie Opłatkowe. W uroczystości brali udział radni gminy, przedstawiciele władz kościelnych oraz mieszkańcy.Rolę gospodarzy pełnili Wójt Gminy Kamień pan Roman Kandziora oraz Przewodniczący Rady Gminy pan Zbigniew Czerwonka ,którzy w swoich wystąpieniach skierowali wiele ciepłych słów nawiązujących do tradycji świąt Bożego Narodzenia jak również przekazali najserdeczniejsze życzenia noworoczne.Spotkaniu przewodniczył Ks. Proboszcz Kazimierz Próchniak. W słowach modlitwy nawiązał do jednoczenia się ludzi w ten szczególny czas oraz złożył życzenia wszystkim mieszkańcom gminy, po czym nastąpiło dzielenie się opłatkiem – symbolem zgody i pojednania. Przy świątecznym stole była okazja aby podyskutować o minionym czasie i planach związanych z Nowym Rokiem.W bożonarodzeniowy nastrój gości wprowadził występ słowno-muzyczny uczniów ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu pod kierownictwem pani Renaty Górki. Natomiast grupa dzieci ze świetlicy w Kamieniu przedstawiła tradycję obrzędu grup kolędniczych w zaprezentowanych jasełkach. Za trud przygotowania młodzi artyści zostali nagrodzeni licznymi oklaskami i słodkim upominkiem.Czas umiliły nam również występy naszych lokalnych zespołów KORAL i ROSA, którzy zaśpiewali tradycyjne polskie kolędy.Cała uroczystość przebiegła w miłej i świątecznej atmosferze.