Z dojrzałych kłosów ręce dziewcząt

Uplotły żniwny wieniec.

Bierz gospodarzu,

Symbol dobrych plonów

i dożynkowej uciechy.

Owies w wieńcu

Pomnoży twój dobytek,

Zasuszony kwiat

Serce rozweseli.

Niechaj co roku

Dożynkowy wieniec

Obfite kończy zbiory.

                  (Hanna Filas-Gutowska)

W dniu 26 sierpnia br. w miejscowości Pławanice miały odbyć się Gminne Dożynki, jednak z powodu rozprzestrzeniającego się wirusa afrykańskiego pomoru świń zostały odwołane.

Pomimo tego odbyła się msza święta dziękczynna w kościele w Kamieniu, którą odprawił ks. Piotr Iwaniszczuk. Liturgię zakończyło uroczyste błogosławieństwo połączone z poświęceniem chleba oraz wieńców dożynkowych.

W naszym kraju chleb to szczególny symbol – urodzaju i dostatku, szacunku i oddania. To nieodłączny element polskiej gościnności i dzielenia się z drugim człowiekiem.

Chleb z tegorocznych plonów przekazali na ręce Wójta Gminy Kamień Pana Romana Kandziory i Przewodniczącego Rady Gminy Pana Zbigniewa Czerwonki starostowie dożynek: Anna Lewczuk i Sławomir Krawczuk.

Podczas uroczystości przeprowadzony został konkursu „Na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy”. Powołana komisja konkursowa w składzie: Alicja Nafalska, Dorota Adamczyk, Emilia Łatwińska, Barbara Błazucka oraz Izabela Harcej, dokonała przeglądu i oceny wyglądu, sposobu wykonania wieńców i wartości artystycznych  związanych z tradycją tworzenia wieńców dożynkowych.

Po wnikliwej obserwacji i ocenie prac komisja postanowiła nagrodzić prace następujących sołectw:

I miejsce – sołectwo Ignatów

II – sołectwo Kamień

III- zespół śpiewaczy KORAL

Wyróżnienia otrzymały: sołectwo Koczów, Wolawce, Kamień-Kolonia oraz zespół śpiewaczy ROSA.

Uczestnicy konkursu otrzymali nagrody pieniężne oraz pamiątkowe dyplomy.