27 sierpnia oczy całej naszej gminy i nie tylko skierowane były w stronę boiska przy świetlicy w Ignatowie Kolonii. Wszystko za sprawą Dożynek Gminnych, które w tym roku odbyły się w owej miejscowości.

Niedziela przywitała wszystkich słoneczną, letnią pogodą – idealną na podziękowanie wszystkim rolnikom za trud ich pracy.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 13.30 uroczystą polową Mszą Świętą, którą koncelebrował ks. Piotr Iwaniszczuk. Kapłan w swojej homilii podziękował wszystkim rolnikom za wysiłek i poświęcenie w ich ciężkiej pracy. Liturgię zakończyło uroczyste błogosławieństwo połączone z poświęceniem chlebów oraz wieńców.

Honorową rolę starostów dożynek pełnili Alicja i Jan Kutarba z Ignatowa.

Po mszy odbyło się przekazanie przez starostów na ręce Wójta Gminy dożynkowego chleba, który następnie został przez niego podzielony wśród wszystkich uczestników uroczystości.

W dalszej części nastąpiło uroczyste przywitanie wszystkich gości przez Wójta Romana Kandziorę, który następnie wygłosił okolicznościowe przemówienie.

Na uroczystości dożynkowe przybyli goście w osobach:

Pan Włodzimierz Osadczy – Pełnomocnik Wojewody Lubelskiego ds. współpracy z Ukrainą, Pani Grażyna Szykuła – Przewodnicząca Rady Powiatu Chełmskiego, Kazimierz Stocki – Radny Rady Powiatu Chełmskiego, Mł. Inspektor Paweł Łuka – z-ca Komendanta Miejskiego Policji w Chełmie, asp, sztab. Artur Panasiuk – Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Chełmie, mł. bryg. Dariusz Popek – w im. Komendanta PSP w Chełmie, Pan Wiesław Kociuba – Wójt Gminy Chełm, Pan Wojciech Sawa – Wójt Gminy Dorohusk, Pan Wiesław Radzięciak – Wójt Gminy Leśniowice, Pan Jerzy Dobosz – Prezes Zarządu WBS w Chełmie, Pan Bogdan Barcicki – PKS w Chełmie, Pani Natalia Zubek-Olszewska W-ce Przewodnicząca Rady Gminy Kamień oraz licznie przybyli radni i sołtysi.

W dalszej części uroczystości Pani Natalia Zubek-Olszewska W-ce Przewodnicząca Rady Gminy wraz z Panem Romanem Kandzirą – Wójtem Gminy uhonorowali wyróżnionych przez Radę Gminy Kamień. Wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Kamień” otrzymali: Pani  Pelagia Grabowska, Pan Piotr Czapka oraz Pan Stanisław Kuć. Wyróżnieni otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Pelagia Grabowska pisze wiersze od ponad trzydziestu lat. Członkini Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Dwukrotnie nagradzana (1988 i 1989) w konkursach poezji religijnej, organizowanych przez Kurię Biskupią w Lublinie.  Tematyka jej wierszy zamyka się w kręgu zdarzeń i wartości współczesnej poezji ludowej. Zajmująca się także wyrabianiem wieńców dożynkowych, palm wielkanocnych i innych dzieł ludowych.

Piotr Czapka mieszkaniec gminy Kamień, twórca ludowy, który od lat maluje, rzeźbi, szkicuje, wykonuje meble, wyrabia miód, wieńce dożynkowe, założyciel zespołu ”Koral” oraz kapeli podwórkowej „Wesołe Kaszkiety”. Jego dzieła od lat promują gminę Kamień w różnych konkursach o tematyce artystycznej. Tematem jego prac są sceny rodzajowe z życia wsi i religijne. Wyróżniany wielokrotnie w ogólnopolskich konkursach, wspaniale promujący gminę

Stanisław Kuc, krzewiący patriotyczne postawy, zaangażowany m.in. w budowę w gminie Kamień pomników pamięci zasłużonych żołnierzy, inicjator sadzenia dębów upamiętniających ofiary zbrodni katyńskiej.

Zgodnie z tradycją jednym z głównych punktów programu był konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy. Wykonanie wieńca to żmudne dzieło ludzkich rąk, symbolizujące ciężką pracę rolnika.

W konkursie uczestniczyło 7 wieńców, które oceniała komisja konkursowa.  I miejsce zdobyło sołectwo Strachosław, II miejsce – sołectwo Ignatów, III – miejsce sołectwo Kamień. Wyróżnione zostały wieńce z sołectw: Wolawce, Kamień Kolonia, Koczów oraz zespołu śpiewaczego „Rosa”.

Drugi przeprowadzony konkurs przybliżył nam tradycję polskich wypieków, na najlepiej wypieczony bochen chleba i pieczone pierogi z kaszą gryczaną.

W konkursie na najlepszy bochen chleba I miejsce zdobyła Czesława Kołtun z Wolawiec, II miejsce – Teresa Wilkos z Kolonii Kamień, III – miejsce Grażyna Czapka z Kamienia. Wyróżnienia otrzymały: Bronisława Waszczuk, Barbara Dzieńkowska, Jolanta Chomiak, Renata Watrakiewicz, Iwona Zalewska, Marta Strelczuk, Halina Pieńkowska, Maria Wilkos, Teresa Grabowska oraz Małgorzata Petruk.

W konkursie na najsmaczniejsze pierogi z kaszą gryczaną I miejsce zdobyła Teresa Mazurek, II miejsce – Danuta Radomska, III miejsce – Barbara Dzieńkowska .

Wyróżnienia otrzymały: Bogusława Kępińska, Stanisława Gryciak, Józefa Nafalska, Bronisława Waszczuk, Helena Gorzała, Adela Kowalczuk oraz Maria Łopuszyńska.

Jak co roku Święto Plonów uświetniły występy artystyczne. Na scenie zaprezentował się zespół Śpiewaczy „Koral”, zespół „Rosa”, zespół dziecięco – młodzieżowy „Stone” działający przy szkole Podstawowej w Kamieniu pod kierownictwem Pani Renaty Górki, Dobrosława Petruk w występie solowym oraz młodzieżowy zespół JAK- Band ze Żmudzi.

Prowadzącymi uroczystość byli: Anna Kozyrska oraz Arkadiusz Stachowicz.

W trakcie trwającej uroczystości można było podziwiać wystawy prac twórców ludowych z naszej gminy:

Stanisław Koguciuk –malarstwo

Piotr Czapka– malarstwo

Adela Kowalczuk–haft krzyżykowy

Alicja Nowak – rękodzieło artystyczne, haft krzyżykowy

Ewa Józak- papierowa wiklina

Organizatorzy zapewnili uczestnikom grochówkę przygotowaną w warunkach polowych.

Za wsparcie finansowe i rzeczowe serdecznie dziękujemy sponsorom:

WSCHODNI BANK SPÓŁDZIELCZY W CHEŁMIE

„BlueDot” s.c. Chełm – Michał Mazurek i Paweł Walczuk

TERMOTOP – Kamil Nafalski, Tomasz Radzichowski S. C. Chełm

PKS Chełm Sp. z o. o.

„NORBITEX” Usługi koparko-ładowarkowe w Kamieniu – Norbert Sadlej

Jolanta Szynkaruk – sklep spożywczo-przemysłowy „KAMYK” w Czerniejowie

 

Uroczystości dożynkowe zakończyły się zabawą dożynkową.