Dożynki to najważniejsze święto polskiej wsi, święto dziękczynienia za plony. Mocno zakorzenione w wiejskiej tradycji jest uwieńczeniem pracy rolnika. Tegoroczne dożynki   odbyły się 4 września w miejscowości Pławanice. Za swoje plony rolnicy dziękowali podczas plenerowej Mszy św., której przewodniczył ks. Proboszcz Kazimierz  Próchniak, przy współudziale ks. Piotra Iwaniszczuka.  Msza święta miała bardzo podniosły charakter. Jej mottem była wdzięczność za możliwość zebrania z pól, po raz kolejny owoców trudnej pracy rolników, sadowników i ogrodników, dzięki którym problemem naszego dnia codziennego nie  musi być troska o chleb – symbol bezpiecznego, bez głodu i niedostatku, życia każdej rodziny. Ta piękna uroczystość była okazją do zintegrowania społeczności lokalnej, do budowania jej tożsamości poprzez rozwój oraz umacnianie tradycji i obrzędowości ludowej – tradycji, która od wieków poprzez swą specyfikę i wymowę łączy pokolenia, przekazując z dziada, pradziada niepowtarzalną atmosferę wspólnego świętowania.

Po mszy odbyło się przekazanie przez starostów dożynkowych na ręce Wójta Gminy dożynkowego chleba, który następnie został przez niego sprawiedliwie podzielony, wśród wszystkich uczestników uroczystości.

W kolejnej części uroczystości Pan Roman Kandziora – Wójt Gminy Kamień przywitał przybyłych gości i delegacje. Wśród gości obecni byli:

Krzysztof Grabczuk – W-ce Marszałek Województwa Lubelskiego

Grażyna Szykuła – Przewodnicząca Rady Powiatu Chełmskiego

Piotr Deniszczuk – Starosta Chełmski

ppłk Marek Sołowiej – Straż Graniczna w Dorohusku

Stanisław Kołtun – Starszy Kapitan PSP w Chełmie

Agnieszka Kiryczuk – Zastępca Prezesa WBS w Chełmie

Kazimierz Stocki – Radny Rady Powiatu Chełmskiego

Andrzej Makuch – Prezes Koła Łowieckiego Nr 22

Lena Aleksandrowa – Sekretarz Gminy Połapy z Ukrainy wraz z delegacją

 Uroczystość zgromadziła wielu mieszkańców gminy, a także okolicznych miejscowości. Po części oficjalnej odbyły się występy zespołów artystycznych, trwające do późnych godzin wieczornych:

* zespół młodzieżowy „ STONE” ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu

* zespół śpiewaczy „KORAL”  z Kamienia

* zespół śpiewaczy „ ROSA”  z Kamienia

* zespół folklorystyczny  „ FLOWERS”  z Białopola

* zespół i soliści z Ukrainy

* zespół „ BENEK BEND”

* zespół  „ IMPEET”

Patronat medialny nad dożynkami sprawowali: „Super Tydzień” i „Nowy Tydzień Chełmski” Słoneczna pogoda oraz propozycje programowe skupiły tłumy ludzi. 

Honorową rolę starostów dożynkowych pełnili: Pani Anna Lewczuk i Pan Tomasz Chudoba – rolnicy z Pławanic. Tradycyjnie podczas dożynek rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec i tak I miejsce zdobył wieniec sołectwa  Kamień, II – Strachosław III miejsce przyznano Sołectwu Pławanice. Wyróżnienia otrzymały sołectwa: Wolawce, Ignatów, Kolonia Kamień, Koczów oraz zespoły : Koral i  Rosa.

W konkursie „Na najlepiej wypieczony bochen chleba” I miejsce przyznano Pani Marii Wilkos, II miejsce Pani Teresie Grabowskiej, III miejsce Pani Bronisławie Waszczuk. Pozostali uczestnicy otrzymali wyróżnienia: Agnieszka Witkowska, Zbigniew Weremko, Teresa Wilkos, Sabina Jasonek, Grażyna Czapka, Barbara Dzieńkowska, Czesława Kołtun, Iwona Zalewska, Marta Strelczuk, Maria Łopuszyńska, Agnieszka Chudoba, Renata Watrakiewicz. 

W konkursie „ Na najsmaczniejsze ciasto drożdżowe z owocami” I miejsce otrzymała pani  Barbara Dzieńkowska, II miejsce Pani Marta Strelczuk, III miejsce Pani z Ukrainy. Pozostałe Panie otrzymały wyróżnienia: Agnieszka Witkowska, Józefa Nafalska, Dorota Suszczyk, Sylwia Strelczuk, Emilia Czapka, Stanisława Gryciak, Halina Pieńkowska, Krystyna Grela, Agnieszka Wawrzyk.

Świętowanie zakończono o godz. 24.00 zabawą przy zespole „Aveiro”.

Przygotowanie dożynek było procesem długotrwałym i wymagającym solidnej pracy organizacyjno – programowej. Zadania te w zdecydowanej większości wykonał  Urząd Gminy  wraz ze swym zespołem pracowniczym oraz sołectwo Pławanice , za co należą się im szczególne podziękowania. 

Obok wspomnianych już organizatorów są także liczni sponsorzy, którym również tą drogą serdecznie dziękujemy.

Lista sponsorów dożynek 2016

1) Bank Spółdzielczy w Chełmie Prezes Jerzy Dobosz 

2) Prezes  PKS Chełm Waldemar Szynal 

3) Blue Dot Michał Mazurek i Paweł Walczuk

4) NORBITEX – Norbert Sadlej

5) Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Bernarda Kaleta.

6) NZOZ „ KAMED” w Kamieniu Agnieszka Skarbek.

7) NZOZ w Białopolu Stanisław Baryła

8) PW „LEOKAM” Kamień Jacek Waszczuk

9) „ELPRO” Jerzy Hrycak