W dniu 25 sierpnia br. w Strachosławiu odbyło się Gminne Święto Plonów. Obchody rozpoczęła uroczysta msza święta, koncelebrowana przez ks. Piotra Iwaniszczuka z Parafii pw. Św. Michała Archanioła w Kamieniu oraz ks. Grzegorza Zająca z Parafii Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Kumowie. Oprawę muzyczną liturgii uświetniła Pani Izabela Harcej z zespołem „Intrada”. Podczas mszy poświęcono chleby i wieńce dożynkowe.

            Po mszy Wójt Gminy Dariusz Stocki wraz z Zastępcą Wójta Beatą Taras, Przewodniczącym Rady Gminy Zbigniewem Czerwonką oraz starostami tegorocznych dożynek – Teresą i Mirosławem Wawryniukami podzielili się chlebem z wszystkimi uczestnikami dożynek.

            Następnie Wójt Gminy powitał wszystkich gości przybyłych na uroczystość oraz wygłosił okolicznościowe przemówienie.

            W uroczystości wzięli udział m.in.: Konrad Sawicki – Doradca Wojewody Lubelskiego, Pan Daniel Pyda – Kierownik Oddziału Wdrażania PROW w Departamencie Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, Grażyna Szykuła- Radna Powiatu Chełmskiego, Krzysztof Grabczuk – Radny Sejmiku Województwa, wójtowie gmin sąsiadujących Pani Edyta Niezgoda – Wójt Gminy Żmudź, Pan Henryk Maruszewski – Wójt Gminy Białopole, Pan Kazimierz Smal – Wójt Gminy Ruda Ruta, byli wójtowie Gminy Kamień: Roman Kandziora i Kazimierz Stocki, Rafał Stachura – Prezes Lubelskiego Związku Hodowców Bydła i Producentów Mleka, Artur Rutkowski – Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Chełmie, Marcin Kiczyńskiz Komendy Miejskiej Policji w Chełmie, Chorąży Krzysztof Parol z I Kołobrzeskiego Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie , Jerzy Dobosz – Prezes Wschodniego Banku Spółdzielczego  w Chełmie, Waldemar Szynal – Prezes Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Chełmie, Anna Lipnicka – Kierownik Biura LGD Ziemi Chełmskiej, Alicja Nafalska- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Strachosławiu wraz z Barbarą Błazucką- Zastępcą Dyrektora, Stanisław Baryła – Ośrodek Zdrowia w Andrzejowie, przedstawiciele Stowarzyszenia Samorządów Euroregionu Bug, placówki terenowej KRUS w Chełmie, Lubelskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Końskowoli, Izby Rolniczej w Chełmie, Nowego Tygodnia Chełmskiego, radni i sołtysi gminy.

            Po części oficjalnej rozpoczęła się część artystyczna. Na scenie zaprezentowały się zespoły: „Cykady” z gminy Dorohusk, „Koral” i „Rosa” z gminy Kamień, młodzieżowy zespół „Stone” ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu i zespół „INTRADA” ze Szkoły Podstawowej w Strachosłąwiu. Swój program zaprezentowała również młodzieżowa grupa taneczna z Młodzieżowego Domu Kultury w Chełmie oraz DJ ANIMA VOCALI.

            Jednocześnie zostały przeprowadzone konkursy na: „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” i „Najlepiej wypieczony bochen chleba” i „Najsmaczniejsze ciasto wytrawne”.

            W konkursie na „Najpiękniejszy wieniec dożynkowy” I miejsce zajęło Sołectwo Strachosław, II – Sołectwo Kamień, III – Sołectwo Ignatów. Wyróżnienia otrzymali: Sołectwo Pławanice, Sołectwo Kamień-Kolonia, zespół „Rosa”, zespół „Koral”, Zespół „Stone” przy współpracy z zespołem „Rosa”.

            W konkursie na „Najlepiej wypieczony bochen chleba” I miejsce zajęła Czesława Kołtun, II – Jolanta Chomiak, III – Teresa Wilkos. Wyróżnienia otrzymały: Marianna Łopuszyńska, Grażyna Czapka, Małgorzata Petruk, Marta Strelczuk, Maria Wilkos, Iwona Zalewska, Teresa Grabowska.

            W konkursie na „Najsmaczniejsze ciasto wytrawne” I miejsce zajęła Danuta Radomska, II – Ilona Wilkos, III – Mariola Smoter. Wyróżnienia otrzymały: Teresa Wilkos, Katarzyna Dzwonik, Justyna Grajper, Iwona Zalewska, Anna Glina.

            W ramach dożynek odbyły się również zawody sportowe dla dzieci w następujących konkurencjach: slalom z piłką, skoki w workach, sprawnościowy tor przeszkód i wyścig piłek kangurek.

            Wśród wystawców zaprezentowali się: Piotr Czapka z Kamienia (malarstwo, rzeźba), Adela Kowalczuk z Kamienia (haft krzyżykowy), Leokadia Karowiec z Kamienia (szydełkowanie), Jadwiga Mordacz z Pławanic (rękodzieło), Emilia Karoń z Pławanic (rękodzieło artystyczne), Joanna Bernadzka z Rudolfina (haft krzyżykowy), Panie ze Stowarzyszenia Kobiet Gminy Kamień, oraz twórcy ludowi z Gminy Żmudź  pani Ewa Wrońska i z Gminy Dubienka pani Lila Wróblewska. Ośrodek Doradztwa Rolniczego przygotował stoisko z płodami rolnymi, pochodzącymi od rolników z terenu gminy.

            Opiekę medyczną zapewniła Pani Alina Szczerba z Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „KAMED” w Kamieniu.

            Uczestnikom dożynek został zapewniony poczęstunek – gorąca grochówka. Dzieci mogły skorzystać również z bezpłatnych atrakcji – dmuchany zamek, zjeżdżalnia, karuzela, bramka celnościowa, malowanie figurek gipsowych i loteria fantowa.

            Wsparcie finansowe organizacji tegorocznych dożynek zapewnili: Wschodni  Bank Spółdzielczy  w Chełmie – Prezes Zarządu Pan Jerzy Dobosz, Państwowa Komunikacja Samochodowa w Chełmie – Prezes Zarządu Pan Waldemar Szynal, CEMEX Chełm – Prezes Zarządu Pan Tadeusz Radzięciak, Agnieszka Skarbek – NZOZ „KAMED”, Sieć Sklepów Gama – Firma Społem Chełm Spółka z o.o., Norbitex z Kamienia – Państwo Agnieszka i Norbert  Sadlej, AGRO_TRANS z Kamienia – Pan Sławomir Czyż, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Katarzyna Lesiuk, BIPASZ Sprzedaż pasz i nawozów dolistnych- Lucyna Bielecka z  Kamienia, Ośrodek Rekreacyjno-Sportowy „Pod Wiatrakiem” w Natalinie – Piotr Łydziński, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe LEOKAM z Kamienia – Jacek Waszczuk, Przewozy MB TRSANS w Izbicy – Andrzej Saluk, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „STAR-MAX” – Adolf Jochaniuk.

            Obchody zakończyła zabawa taneczna przy akompaniamencie zespołu COMBAT.