W sobotę w Czerniejowie odbyły się gminne zawody Do rywalizacji. przystąpiły drużyny ochotniczych straży pożarnych z: Czerniejowa, Kamienia i Pławanic . Drużyny młodzieżowe reprezentowały OSP z Czerniejowa i Kamienia. Drużyny kobiece reprezentowały OSP Czerniejów i OSP Kamień. Kobiety i mężczyźni walczyli w sztafecie bojowej i sztafecie pożarniczej 7×50 z przeszkodami, natomiast zespoły młodzieżowe rywalizowały w rozwinięciu bojowym i biegu sztafetowym 400 m z przeszkodami. Po niezwykle zaciętej rywalizacji drużyn młodzieżowych zwyciężyło OSP Czerniejów, drugie miejsce zajęło OSP Kamień.
W rywalizacji drużyn kobiecych OSP Kamień zwyciężyło z OSP Czerniejów. W prestiżowej kategorii męskich drużyn pożarniczych najlepsi okazali się druhowie z OSP Kamień, drugie miejsce wywalczyli strażacy z Pławanic, trzecie miejsce zajęli druhowie z Czerniejowa.

Wszystkie startujące drużyny odebrały z rąk Wójta Gminy Kamień Dariusza Stockiego, Komendanta PSP w Chełmie Wojciecha Chudoby i skarbnika gminy Ireny Jagiełło pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i pieniężne. Zwycięskie zespoły: druhowie z OSP Kamień i druhny z OSP Kamień będą reprezentowali Gminę Kamień w zawodach powiatowych, które odbędą się w czerwcu. Na zakończenie zawodów poczęstowano wszystkich zgromadzonych kiełbaskami z grilla.