W sobotę w Strachosławiu odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze. Do rywalizacji przystąpiły drużyny ochotniczych straży pożarnych z: Czerniejowa, Kamienia, Pławanic i Strachosławia. Drużyny młodzieżowe reprezentowały OSP z Czerniejowa, Kamienia i Strachosławia. Drużyny kobiece reprezentowały OSP Czerniejów i OSP Kamień. Kobiety i mężczyźni walczyli w sztafecie bojowej i sztafecie pożarniczej 7×50 z przeszkodami, natomiast zespoły młodzieżowe rywalizowały w rozwinięciu bojowym i biegu sztafetowym 400 m z przeszkodami. Natomiast dla dziecięcej drużyny pożarniczej przygotowano „Specjalny Tor Sprawnościowy”. Po niezwykle zaciętej rywalizacji drużyn młodzieżowych zwyciężyło OSP Czerniejów, drugie miejsce zajęło OSP Kamień, na trzecim miejscu uplasowało się OSP Strachosław. W rywalizacji drużyn kobiecych OSP Kamień zwyciężyło z OSP Czerniejów.

W prestiżowej kategorii męskich drużyn pożarniczych najlepsi okazali się druhowie z OSP Czerniejów, drugie miejsce wywalczyli strażacy z Kamienia, trzecie miejsce zajęli druhowie z Pławanic tym samym Strachosław uplasował się na czwartym miejscu.

W czasie uroczystości emerytowani strażacy ochotnicy z OSP Strachosław odebrali listy gratulacyjne i pamiątkowe statuetki za długoletnią i wzorową służbę w OSP Strachosław.

Wszystkie startujące drużyny odebrały z rąk Wójta Gminy Kamień Dariusza Stockiego i Komendanta Gminnego Jacka Waszczuka pamiątkowe dyplomy, nagrody rzeczowe i pieniężne. Zwycięskie zespoły: druhowie z OSP Czerniejów, druhny z OSP Kamień i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza z Czerniejowa będą reprezentowali Gminę Kamień w zawodach powiatowych.

Po zakończeniu zawodów dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Chełmie Mariusz Ostrowski z pracownikiem wykonali pokaz na symulatorze dachowania pojazdu i szczegółowo omówili budowę i zasady działania poduszki powietrznej.

Na zakończenie zawodów poczęstowano wszystkich zgromadzonych bigosikiem strażackim i kiełbaskami z grilla.