Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Kamieniu przystąpiła do II edycji programu grantowego „Moje miejsce na Ziemi” prowadzonego przez Fundację ORLEN – DAR SERCA. W programie można było składać wnioski o dofinansowanie inicjatyw na rzecz lokalnej społeczności związanych między innymi z upowszechnianiem kultury fizycznej, sportu i rekreacji. W tym roku zgłoszono ponad 2100 wniosków z całej Polski. Komisja wybrała 276 najlepszych projektów, w których znalazł się projekt Szkoły Podstawowej w Kamieniu pt. „Uczeń gotowy na sport nietypowy”. Projekt będzie polegał na wprowadzeniu nowych, niestandardowych form aktywności fizycznej na zajęciach wychowania fizycznego takich jak: squash, speed-ball, rugby tag, speed badminton, ultimate frisbee, unihokej, pickleball i fistball. Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 4000 zł na zakup sprzętu sportowego. Autorem i koordynatorem projektu jest p. Mariusz Prystupa – nauczyciel wychowania fizycznego