W grudniu 2017 r. nauczyciele języka angielskiego ze Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu zorganizowali I Gminny Konkurs Plastyczno – Językowy My Christmas Card, który adresowany był do dzieci z oddziału przedszkolnego, uczniów kl. I – VII szkoły podstawowej oraz II i III gimnazjum. Polegał na wykonaniu kartki świątecznej z życzeniami w języku angielskim. Najmłodsi uczestnicy konkursu z oddziału przedszkolnego i kl. I mogli przygotować kartkę bez życzeń. Technika prac była dowolna. Uczniowie wykazali się dużą oryginalnością i pomysłowością. Do dnia 6 grudnia 2017 roku wpłynęły prace ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu, Czerniejowie oraz Strachosławiu w trzech kategoriach wiekowych:

Kl.0 – III SP – 47 prac

Kl. IV – VI SP –  37 prac

Kl. VII, II, III G – 18 prac.

Z przyjemnością publikujemy wyniki  konkursu:

Kategoria klas 0 – III

Angelika Blacha – SP Kamień
Dominika Kryszczuk – SP Strachosław
Mikołaj Zubek – SP Czerniejów
Szymon Szpindowski – SP Kamień (wyróżnienie)

Kategoria klas IV – VI

Karolina Kołyga – SP Strachosław
Kacper Zubek – SP Czerniejów
Kuba Tołysz – SP Kamień
Szymon Łoboda – SP Czerniejów (wyróżnienie )

Kategoria klas VII SP, II – III Gimnazjum

Michał Kaszak – SP Czerniejów
Natalia Kryszczuk – SP Strachosław
Weronika Jabłońska – SP Kamień
Natalia Muszałowska – Norko – SP Strachosław (wyróżnienie)

     Uroczyste wręczenie nagród wymienionym uczniom odbędzie się 25 stycznia 2018 r. podczas Gminnego Przeglądu Jasełek w Strachosławiu. Wszystkim uczestnikom konkursu, którzy nie zostali wyróżnieni zostaną przekazane do szkół drobne nagrody pocieszenia

Dziękujemy wszystkim uczniom i ich nauczycielom za udział w konkursie!

Organizatorzy: Anna Prystupa i  Małgorzata Tokarczuk