W miniony poniedziałek odbyła się I sesja IX Kadencji Rady Gminy Kamień, podczas której odbyło się uroczyste ślubowanie Radnych i Wójta. Z rąk Zastępcy Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej Katarzyny Józak Radni odebrali zaświadczenia o wyborze na Radnych Gminy Kamień, Wójt zaś stosowne zaświadczenie o wyborze.

W czasie obrad Przewodniczącym Rady Gminy Kamień został wybrany Piotr Strelczuk natomiast Wiceprzewodniczącymi wybrano Ewelinę Piątek i Agatę Walczuk.

Dziękuję wszystkim mieszkańcom gminy Kamień za obdarzenie mnie zaufaniem i ponowny wybór na stanowiska wójt gminy. Państwu Radnym gratuluję wyboru liczę na bardzo dobrą współpracę, głęboko wierzę że wspólnie będziemy pracować jak dotychczas dla dobra i pomyślności mieszkańców gminy Kamień – powiedział wójt Dariusz Stocki.