Aleksander Fisz uczeń klasy Ia Zespołu Szkół w Strachosławiu zajął II miejsce w  II Powiatowym  Konkursie z Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów powiatu chełmskiego i miasta Chełm „English? Easy!”. Konkurs odbył się 11 kwietnia 2017 r. w Rejowcu. Olek pracował  pod opieką Pani Małgorzaty Tokarczuk. Uczniów startujących w I etapie konkursu przygotowywała również Pani Anna Prystupa.

Zespół Szkół w Strachosławiu