Uroczystą akademią rozpoczął się nowy rok szkolny 2017/18 w Szkole Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu.

 

Uroczystość zaszczycili goście: Starszy Wizytator Kuratorium Oświaty

 

w Lublinie Delegatura w Chełmie Krystyna Sawicka, ks. kanonik Proboszcz Parafii w Kamieniu Kazimierz Próchniak, ks. Piotr Iwaniszczuk, Wójt Gminy Kamień Roman Kandziora, Przewodniczący Rady Gminy Kamień Zbigniew Czerwonka, radni gminy Bartłomiej Durko i Teresa Gleń oraz  Przewodnicząca Rady Rodziców Marta Chudoba.

 

Uczniowie gimnazjum w montażu słowno – muzycznym przypomnieli wydarzenia z  września 1939 roku oraz poetycko pożegnali czas wakacji.

 

Uroczystość przygotowały nauczycielki: Beata Kołosińska, Izabela Harcej, Małgorzata Tokarczuk, Anna Prystupa i Marta Kołtun.

 

Poczet sztandarowy szkoły wystąpił pod opieką  Pani Teresa Wawryniuk.