Kościół parafialny pw. Michała Archanioła

Kościół p.w. św. Michała Archanioła powstał w 1881 roku z inicjatywy ewangelików. Ten murowany budynek Kościół Katolicki nabył od protestantów po II wojnie światowej. Wyremontowano go i w 1947 roku poświęcono.
W ołtarzu znajdują się obrazy Matki Boskiej i św. Michała Archanioła.
Obok kościoła wybudowano w 1973 roku żelazną dzwonnicę z 3 dzwonami.