Najcenniejszym zabytkiem gminy Kamień jest Zespół Pocerkiewny w  Pławanicach. Pierwsze wzmianki o świątyni prawosławnej w Pławanicach pojawiają się w źródłach od 1508 roku. Pierwotnie istniała tu cerkiew drewniana. Po II wojnie światowej świątynię przekazano kościołowi rzymskokatolickiemu i nadano jej wezwanie św. Izydora. Obecnie jest ona filią parafii św. Michała Archanioła w Kamieniu. Obok kościoła zachowała się drewniana dzwonnica, która została wzniesiona wraz z  cerkwią w 1828 roku. Zniszczona podczas II wojny światowej, poddana renowacji w  latach 70. XX wieku.

W gminie Kamień znajduje się ponadto kilka innych obiektów zabytkowych, przy czym rejestrem zabytków objęto pięć z nich:

 • Kopiec ziemny zwany „Mogiłą szwedzką” – w miejscowości Józefin,
 • Cmentarz ewangelicko-augsburski z drugiej połowy XIX wieku w miejscowości Kamień -Kolonia,
 • Kościół rzymsko-katolicki (filialny) z 1828 roku pw. św. Izydora w Pławanicach,
 • Figura „Matka Boska Niepokalanie Poczęta” z 1906 roku w Strachosławiu,
 • Kurhan w Koczowie.

Do pozostałych obiektów ewidencjonowanych przez gminę Kamień i  zasługujących na uwagę należą:

 • architektura sakralna w miejscowościach: Kamień-Kolonia, Czerniejów, Pławanice,
 • budynki użyteczności publicznej: 4 drewniane szkoły w miejscowościach: Haliczany, Strachosław, Pławanice oraz Wolawce,
 • domy mieszkalne: 16 domów wzniesionych w pierwszej ćwierci XX wieku,
 • założenia dworskie w Czerniejowie,
 • budownictwo przemysłowe w Kamieniu i Natalinie,
 • kapliczki, krzyże, figury: 19 obiektów wzniesionych głównie w XX wieku,
 • cmentarze i mogiły: 10 obiektów na terenie gminy