flaga                                                       godło

 

 DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW

RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG

Inwestycja pn. „Remont drogi gminnej Nr 104958L relacji Kamień-Kolonia – Rudolfin – Majdan Pławanicki na odcinku Rudolfin – Majdan Pławanicki” 

                                                                                                                                                                      

Wartość dofinansowania: 211 377,00 zł.

Całkowita wartość zadania: 422 754,09 zł.

Termin oddania zadania do użytkowania: 12.2021 r.

Przedmiotem inwestycji jest remont drogi gminnej nr 104958L na odcinku Rudolfin-Majdan Pławanicki o długości 999 m.

Celem realizowanego remontu drogi gminnej jest wzmocnienie konstrukcji jezdni warstwą z kruszywa łamanego po zagęszczeniu 12 cm, wykonanie nawierzchni jezdni z asfaltu betonowego o gr. 6 cm na szerokości 4,5 m, ulepszenie poboczy gruntowych o szerokości 0,75 m, odwodnienie jezdni i ujednolicenie spadków poprzecznych.

Realizacja inwestycji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewni spójność dróg publicznych, podniesie standard techniczny sieci dróg gminnych. Ponadto remont drogi wpłynie na poprawę jakości życia mieszkańców, usprawni prowadzenie działalności rolniczej i gospodarczej.

 

Kamień, dnia 4 listopada 2021 r.

                   Tablica dofinansowano min1638878761459