Podmioty działające na rynku spożywczym, prowadzące produkcję pierwotną żywności pochodzenia roślinnego obowiązane są złożyć wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Treść pisma