W ubiegłym tygodniu w świetlicach  wiejskich w Kamieniu i Strachosławiu odbyły się spotkania podczas, których Fundacja GlobalECO przybyłych mieszkańców zapoznała z projektem montażu Instalacji Fotowoltaicznych i Pomp Ciepła na terenie gminy Kamień.

            Jeżeli ktoś z mieszkańców nie uczestniczył w tym spotkaniu a jest zainteresowany montażem fotowoltaiki lub pompy ciepła Wójt Gminy Kamień prosi o jak najszybszy kontakt z Urzędem Gminy w celu zasięgnięcia informacji o warunkach uczestnictwa w tym projekcie