W ubiegły piątek wójt Dariusz Stocki podpisał umowę przy kontrasygnacie skarbnika gminy Ireny Jagiełło z Dariuszem Kamolą prezesem GZO Dorohusk na rozbudowę sieci wodociągowej w miejscowościach Kamień, Natalin, Strachosław. Zakres zamówienia obejmuje projektowanie i budowę sieci wodociągowej, włączenie do istniejącej sieci wraz z infrastrukturą towarzyszącą, odcinającą i przeciwpożarową.

Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Jagodowej, Poziomkowej, Malinowej i Diamentowej w Kamieniu.

Całkowity koszt tej inwestycji zamknie się kwotą 1 223 075 zł. Termin jej realizacji siedem miesięcy od dnia podpisania umowy.

Po zakończeniu tej inwestycji około 98% mieszkańców gminy będzie miało możliwość przyłączenia do sieci wodociągowej zaś 54% do sieci kanalizacyjnej, na rozbudowę
tej infrastruktury pozyskaliśmy dofinansowanie w wysokości 95% kosztów zadania
– mówi wójt Dariusz Stocki.