Od drogi wojewódzkiej (Hrubieszowskiej) do granic Józefina na odcinku 700 m wykonano nową nawierzchnię asfaltową. Oprócz tego na odcinku 110 m pomiędzy Józefinem a Kolonią Kamień także położono nową nawierzchnię. Nowa droga ma szerokość 5,5 m składa się z dwóch warstw: pierwszej wyrównawczej o grubości 3 cm i drugiej wierzchniej o grubości 4 cm. Oprócz tego wykonane będzie pobocze o szerokości 75 cm po obu stronach jezdni. 

Całkowity koszt inwestycji to kwota 263916 zł, na to zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 158349 zł co stanowi 60% inwestycji.

O remont nawierzchni na tych odcinkach od dawna wnioskowali mieszkańcy gminy na co dzień korzystający z tej drogi oraz władze CLA w Chełmie odnośnie kursowania autobusu podmiejskiego linii nr 5