„Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć jest oczarowanie tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznać zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka”.

Te słowa Alberta Einsteina są doskonałym mottem dla wyjątkowego wydarzenia.

W sobotę 2 marca w świetlicy w Strachosławiu miała  miejsce  niecodzienna uroczystość – Jubileusz 10- lecia zespołu śpiewaczego „Koral”. Jak na taką okazję przystało nie zabrakło toastów, podziękowań, życzeń i prezentów.

Grupa funkcjonuje przy Gminie Kamień. Głównym założycielem i wieloletnim kierownikiem był pan Piotr Czapka. Obecnie od dwóch lat  kierownikiem zespołu jest pani Grażyna Kukla a  kierownikiem muzycznym, Grzegorz Bochen.

Należy wspomnieć, że zespół od początku swojego istnienia uczestniczył w najważniejszych wydarzeniach kulturalnych na szczeblu gminnym oraz w wielu prestiżowych wydarzeniach powiatowych i wojewódzkich. Trudno także sobie wyobrazić jakąkolwiek uroczystość gminną bez ich udziału.

Założyciel zespołu z wielka pasją i zaangażowaniem przemierzał sąsiadujące  gminy w pozyskiwaniu  starych pieśni ludowych, przyśpiewek ,obrzędów wiejskich. Słowa i  melodie zdobywał od najstarszych pokoleń  z całego regionu ziemi Chełmskiej. Zespół swoimi występami rozsławia gminę Kamień i powiat Chełmski w kraju i za granicą. Zdobywa liczne nagrody, które nie sposób wymienić.

Na przełomie lat 2008 – 2019  zespół aktywnie brał  udział w licznych imprezach kulturalnych t.j.  Dożynki gminne, Dożynki powiatowe, Święto Rodziny, „Dni Kamienia”, „Opłatek Gminny”, „Złote Gody  – Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego”, „Kresowe Smaki”, „Koncerty charytatywne”  „Święto Pszczoły” „Turniej Gmin – Między nami sąsiadami”  i wielu innych uroczystościach przygotowywanych w ciągu całego roku kalendarzowego.

Corocznie bierze udział w przeglądach i konkursach zajmując czołowe miejsca.

 Występowali na scenach lokalnych, regionalnych, krajowych oraz międzynarodowych. Łącznie oddali ok. 100 koncertów. Długoletnia aktywność grupy świadczy o niegasnącej popularności muzyki ludowej.

 Zespół na swoim koncie ma wiele  I, II, III miejsc jak również wyróżnień.

Jubileusz Zespołu to swoiste święto piosenki ludowej , na które przybyły władze powiatowe, gminne, dyrektorzy miejscowych szkół, Rady Sołeckiej, zaprzyjaźnione zespoły muzyczne, twórcy, przyjaciele zespołu ,,Koral ”.

Cały Jubileusz przebiegał w kameralnym gronie w klimacie podziękowań, wspomnień i wzruszeń.

Życzenia dalszych sukcesów i ciepłe słowa podziękowań „Koral ” przyjmował od Wójta  Gminy  Kamień Dariusz Stocki , Przewodniczącego  Rady Gminy Zbigniew Czerwonka, Radnej  Powiatu Grażyna Szykuła, Wicedyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Kazimierz Stocki , byłego Wójt Gminy Kamień Roman Kandziora,  zespołów : Cudawianki”, ,,Rakołupianki” , „ Rosa” .

Wszyscy  dziękują zespołowi „Koral” za tak ważną, wzbogacającą duchowo i artystycznie działalność na rzecz społeczności lokalnej, promowanie naszego obszaru na festiwalach, przeglądach o zasięgu wojewódzkim, ogólnopolskim a nawet międzynarodowym, za kultywowanie tradycji ludowych.

Na dalsze lata działalności życzymy Jubilatom dalszej twórczej pracy na rzecz społeczności lokalnej, przeżywania kolejnych wspaniałych jubileuszy, wielu sił, wytrwałości,  satysfakcji, czerpania radości ze wspólnego śpiewu, wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i zawodowym.