W ubiegłą sobotę siedem par małżeńskich z Gminy Kamień świętowało Jubileusz 50-lecia Pożycia Małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęto mszą Świętą Jubileuszową w Kościele Parafialnym w Kamieniu odprawioną przez Ks. wikariusza Radosława Karpiuka, podczas której małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską. Następnie w Szkole Podstawowej w Strachosławiu wójt Dariusz Stocki dokonał aktu dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W części artystycznej zaprezentowały się zespoły śpiewacze „Koral” i „Rosa” zaś uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Strachosławiu pod opieką Pani Kierownik Biblioteki Gminnej Aleksandry Kiryczuk, Pani Magdy Kowalskiej i Pani Marzeny Stopa – Sobczuk przygotowali inscenizację związaną z jubileuszem. W uroczystości uczestniczyli parlamentarzyści ziemi chełmskiej posłowie: Anna Dąbrowska- Banaszek i Krzysztof Grabczuk, którzy dostojnym jubilatom wręczyli listy gratulacyjne, a także dyrektor Delegatury Urzędu Wojewódzkiego w Chełmie Maciej Baranowski, przewodniczący Rady Powiatu Chełmskiego Piotr Szymczuk i przewodniczący Rady Gminy Kamień Piotr Strelczuk, którzy również wręczyli okolicznościowe listy gratulacyjne i kwiaty. Na tak szczególnej uroczystości nie mogło również zabraknąć sekretarza gminy Pani Baty Taras i skarbnika gminy Pani Ireny Jagiełło, które również szanownym jubilatom złożyły najserdeczniejsze życzenia.

Ze względu na stan zdrowia bądź sprawy rodzinne nie wszyscy jubilaci mogli uczestniczyć w tej uroczystości, tych których zabrakło wójt Dariusz Stocki odwiedził w ich domach i wręczył przyznane odznaczenia i kwiaty…