Sześć par małżeńskich z Gminy Kamień świętowało Jubileusz 50-lecia pożycia Małżeńskiego. Uroczystość rozpoczęto mszą Świętą Jubileuszową w Kościele Parafialnym w Kamieniu odprawioną przez Ks. Kanonika Kazimierza Próchniaka podczas, której małżonkowie odnowili przysięgę małżeńską. Następnie w świetlicy wiejskiej w Kamieniu Starosta Chełmski Piotr Deniszczuk, Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki, Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Czerwonka dokonali aktu dekoracji medalami przyznanymi przez Prezydenta RP za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie”. W części artystycznej zaprezentował się zespół śpiewaczy „Rosa” oraz młodzieżowy zespół „Stone”, zaś dzieci uczęszczające na zajęcia świetlicowe przygotowały inscenizację „Tak to było pięćdziesiąt lat temu”.

            Okrągłą rocznicę obchodzili: Państwo Ewa i Roman Bernaccy, Państwo Maria i Zdzisław Brylewscy, Państwo Bożena i Bogdan Śliwińscy, Państwo Stanisława i Kazimierz Wawryniuk, Państwo Czesława i Andrzej Wawrynko, ze względu na stan zdrowia Państwo Wanda i Stanisław Onuszczukowie nie mogli uczestniczyć w uroczystościach, dlatego Wójt Dariusz Stocki odwiedził ich w domu i wręczył przyznane odznaczenia.