Drużyna Harcerska „Leśni ludzie” ze Szkoły Podstawowej w Dorohusku pod opieką druhny Barbary Kawa zorganizowała zbiórkę karmy którą następnie przywieziono do znajdującego się w Kamieniu „Punktu czasowego pobytu bezdomnych psów”. Przybyli harcerze zostali oprowadzeni po miejscu pobytu, mieli również możliwość pogłaskać przebywające pieski i zrobić zdjęcia. Pracownik na co dzień opiekujący się pieskami omówił jak wygląda praca z podopiecznymi, skąd do punktu trafiają i kto może je adoptować.

Na zakończenie wizyty wójt Dariusz Stocki podziękował druhnie Barbarze Kawa i harcerzom za okazaną dobroć i poczęstował wszystkich gości słodką niespodziankę.