W minionym tygodniu wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki we współpracy ze szkołami z terenu gminy zorganizował „wyjazdową lekcję historii” w ramach obchodów 84. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Wraz z delegacjami uczniów ze Szkół Podstawowych w Czerniejowie, Kamieniu i Strachosławiu, nauczycielami, dyrektorami i najbliższą rodziną zamordowanych oficerów, a także z zaproszonymi gośćmi odwiedzili „Dęby Katyńskie” posadzone na terenie gminy Kamień upamiętniające polskich oficerów zamordowanych w Katyniu i Charkowie.

Przy każdy „Dębie” harcerze pełnili honorową wartę zaś uczniowie ze szkół przybliżyli zebranym życiorys zamordowanego oficera. Następnie złożono wiązanki, zapalono znicze i minutą ciszy uczczono pamięć pomordowanych żołnierzy. Odwiedzono: „Dąb Pamięci” przy Szkole Podstawowej w Strachosławiu poświęcony kpt. Józefowi Bocheńskiemu zamordowanemu w Katyniu, „Dąb Pamięci” przy Świetlicy Wiejskiej w Kamieniu poświęcony ppor. Zbigniewowi Florkiewiczowi zamordowanemu w Katyniu, „Dąb Pamięci” przy Szkole Podstawowej w Kamieniu, poświęcony mjr. Włodzimierzowi Skibińskiemu zamordowanemu w Charkowie i „Dąb Pamięci” przy Poradni w Pławanicach, poświęcony Aleksandrowi Starczukowi.

Na zakończenie uroczystości w Szkole Podstawowej w Strachosławiu wszyscy uczestnicy obejrzeli montaż słowno – muzyczny przygotowany przez uczniów tej szkoły poświęcony tragicznej zbrodni katyńskiej.

W tak podniosłym wydarzeniu udział wzięli przybyli goście: wójt gminy Kamień Dariusz Stocki, Beata Taras Sekretarz Gminy Kamień, Irena Jagiełło Skarbnik Gminy Kamień, Zbigniew Czerwonka Przewodniczący Rady Gminy Kamień, radni Gminy Kamień – Ewelina Piątek, Marcin Hałaj, Państwo Barbara i Krzysztof Brach,  Elwira i Marcin Jakimiukowie, Stanisław Kuć – Przedstawiciel Związku Piłsudczyków, Elżbieta Maciuk Wiceprzewodnicząca Rady Rodziców.

Z mojej inicjatywy od 2019 roku, aby upamiętnić rocznicę Zbrodni Katyńskiej corocznie odwiedzamy ” Dęby Katyńskie ” posadzone w różnych miejscach na terenie gminy, poświęcone polskim oficerom zamordowanym w Katyniu i Charkowie a pochodzącym z naszej okolicy – mówi wójt Dariusz Stocki.