Informuje, że Stacja Sanitarno – Epidemiologicznej w Chełmie odmawia udostępniania informacji o osobach, które objęte byłyby kwarantanną w związku z wystąpieniem zagrożenia zakażenia Coronawirusem COVID-19.

Wójt Gminy Kamień

Dariusz Stocki