Świetlica Wiejska w Strachosławiu i Gminna Biblioteka Publiczna Kamień zorganizowały konkurs na „Ozdobę Wielkanocną”. Tegoroczna edycja konkursu cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. Do udziału w konkursie zostało zgłoszone 44 prace.

Celem organizowanego przez nas konkursu jest między innymi: rozwijanie kreatywności dzieci i młodzieży, kultywowanie tradycji świątecznych, rozwijanie wyobraźni plastycznej, rozwijanie zdolności manualnych, inspiracja do twórczych poszukiwań nowych form plastycznych, integracja dzieci i młodzieży oraz rozwijanie wśród dzieci wrażliwości estetycznej na sztukę plastyczną. Komisja konkursowa oceniła wkład pracy, estetykę i inwencję twórczą. Tym samym przyznano: W kategorii przedszkole – klasa 0: I miejsce – Dominik Stafiński II miejsce – Wiktoria Krawczyńska III miejsce – Michał Wójcik Wyróżnienia otrzymali: Krystian Miszczak, Punkt Przedszkolny Grupa „Żabki” przy ZS w Strachosławiu, Punkt Przedszkolny przy SP w Kamieniu W kategorii klasy I – III i IV: I miejsce – Jakub Stafiński II miejsce – Martyna Mazurek III miejsce – Lena Michałowska Wyróżnienia otrzymali: Łukasz Kupracz, Dominika Bas, Olga Kołtun, Patryk Miszczak, Kacper Gąsiorowski W kategorii gimnazjum: I miejsce – Wiktoria Mazurek II miejsce – Gabriela Grabowska III miejsce – Michał Gajuk Laureaci konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostali uczestnicy otrzymali dyplom podziękowania za udział w konkursie.