Świetlica Wiejska i Biblioteka Publiczna w Strachosławiu zorganizowały konkurs plastyczny dla dzieci, którego głównym celem było podniesienie i pobudzenie wyobraźni i aktywności twórczej w dziedzinie plastyki oraz wyłonienie najbardziej oryginalnej pracy plastycznej. Do konkursu przystąpiła klasa V Szkoły Podstawowej w Strachosławiu, której opiekunem jest Pani Anna Prystupa.  Zwycięzcy  konkursu otrzymali nagrody.  Wszystkim dzieciom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie.