12 stycznia 2018 r. w Szkole Podstawowej w Strachosławiu przeprowadzony został  III etap XVII ogólnopolskiego konkursu „Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski”. W konkursie wzięło udział 8 drużyn reprezentujących Chełmski Park Krajobrazowy, Strzelecki PK oraz Sobiborski PK.  Otwarcia konkursu i powitania zebranych dokonali: Wójt Gminy Kamień  Pan Roman Kandziora i wicedyrektor szkoły Pani Barbara Błazucka. Eliminacje przeprowadzili przedstawiciele Zarządu CHPK Pan Ryszard Suszyński i Pan Paweł Łapiński.

Uczniowie naszej szkoły rywalizowali z drużynami reprezentującymi  gminy położone na terenie Chełmskiego Parku Krajobrazowego.  Podczas  konkursu uczniowie musieli wykazać się wiedzą  o Chełmskim PK, Sobiborskim PK i Strzeleckim PK oraz z zakresu biologii, geografii, ekologii i ochrony środowiska. 

W wyniku przeprowadzonego konkursu uczniowie Szkoły Podstawowej w Strachosławiu zajęli I miejsce wśród drużyn reprezentujących Chełmski Park Krajobrazowy i zakwalifikowali się do etapu wojewódzkiego.  

Po zakończeniu rywalizacji uczniowie obejrzeli wystawę fotograficzną przedstawiającą rzadkie oraz chronione rośliny i zwierzęta występujące w parkach, których dotyczył konkurs.

Skład zwycięskiej drużyny: Oliwia Bochen, Jakub Watrakiewicz, Patrycja Sędłak i Patryk Gajewski.

Do konkursu uczniów przygotował nauczyciel biologii p. Arkadiusz Stachowicz. Pan Stachowicz był także organizatorem tego etapu konkursu oraz przygotował wystawę fotograficzną.