W sobotę 18 lutego w Hotelu REGENT w Pawłowie sołtysi z Gminy Kamień uczestniczyli w uroczystej gali podsumowującej konkurs „Super sołtys 2016”. Galę prowadziła Pani Edyta Muda oraz Wanda Jaroszczuk – Redaktor naczelna „Super Tygodnia Chełmskiego”. W uroczystości uczestniczyli również samorządowcy, sponsorzy nagród i inni goście. Naszą Gminę reprezentowała Pani Joanna Jabłońska – Sekretarz. Wszyscy Laureaci plebiscytu zostali nagrodzeni. Wśród laureatów z naszej gminy znaleźli się:

Andrzej Krawczuk – zdobywając największą liczbę głosów

Jan Skowroński

Janusz Malinowski

Piotr Strelczuk

Andrzej Strelczuk

Teresa Wilkos

Roman Kosiniec

Wiesław Harcej

Grzegorz Waszczuk

Alina Petruk

Mirosław Wawryniuk

Tomasz Kiryk

Serdecznie gratulujemy wszystkim sołtysom oraz dziękujemy za dobrą, pełną zaangażowania pracę na rzecz swoich mieszkańców.