Aleksandra Bondaruk – uczennica klasy V namalowała pod opieką nauczyciela przyrody p. Agnieszki Stachowicz piękny obraz przedstawiający unikalne ptaki zimorodki. Praca ta została zgłoszona na Ogólnopolski Konkurs Plastyczny pod hasłem ,,Nasza natura- Mój skarb” zorganizowany przez Poleski Park Narodowy. Komisja oceniająca, po analizie tysiąca prac nagrodziła Olę, przyznając jej IV miejsce, tytuł laureata konkursu i nagrodę rzeczową.

                                                                                                                Gratulacje!

 

W bieżącym roku szkolnym 6 uczniów z klas V i VI wzięło udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Przyrodniczej ,,Świetlik”. Konkurs został objęty patronatem przez Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Ministra Edukacji Narodowej. Uczestnicy konkursu mieli do wykonania zestaw doświadczeń i napisali test sprawdzający ich ogólną wiedzę przyrodniczą.

           Laureatem konkursu ,,Świetlik” został uczeń klasy V – Leon Waszczuk zdobywając III miejsce.

            Do konkursu przygotowywała ucznia nauczycielka przyrody p. Agnieszka Stachowicz.

 

W maju uczniowie z klasy V i VI ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu wraz z nauczycielkami: p. Agnieszką Stachowicz i p. Wiolettą Michalczuk wyjechali do Lublina. Tam na Wydziale Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS-u uczestniczyli w lekcji geografii prowadzonej przez dr Pawła Wojtanowicza. Uczniowie zapoznali się z pojęciem ,,poziomicy”, analizując mapy i zdjęcia, tworząc modele przestrzenne oraz obserwując obrazy terenu w formacie 3D. Pan dr Wojtanowicz przybliżył również dzieciom tematykę dotyczącą badań na Spitsbergenie. Uczniowie obejrzeli interesującą prezentację multimedialną i zwiedzili wystawę ukazującą okazy zwierząt zamieszkujących obszary okołobiegunowe.

Nauczycielka przyrody p. Agnieszka Stachowicz, organizatorka powyższego przedsięwzięcia przeprowadziła również na terenie Ogrodu Botanicznego warsztaty terenowe. Uczniowie, w ramach realizowanego projektu pod hasłem ,,W świecie barw i zapachów”, poznawali polskie i egzotyczne rośliny z alpinarium, stepowe, użytkowe, leśne i wodne. Sfotografowali  owadożerne rosiczki, muchołówki i dzbaneczniki.

            W czasie tej wyprawy dzieci zwiedziły także wystawy w Muzeum na Zamku. Obejrzały również obrazy naszego lokalnego twórcy Stanisława Koguciuka.

            Poza tym było smacznie i wesoło, szczególnie w Parku Trampolin.

            ,,Wycieczka bardzo ciekawa, pełna wrażeń. Bardzo wiele się nauczyliśmy i świetnie bawiliśmy. Wiemy, gdzie chcemy studiować w przyszłości. Było super !”

Justyna, Mateusz i Kuba z kl. V