Prezydent Miasta Chełm zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących zastosowania rozwiązań służących zwiększeniu dostępności transportu publicznego i mobilności dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta Chełm, Gminy Chełm, Gminy Kamień oraz wyciągnięcie wniosków i ich uwzględnienie w projekcie pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego” planowanego do realizacji przez Miasto Chełm w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Działanie 3.1 Zrównoważona mobilność miejska.

Celem konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców Miasta Chełm, Gminy Chełm, Gminy Kamień oraz wyciągnięcie wniosków i ich uwzględnienie w projekcie pn. „Zwiększenie zrównoważonej mobilności mieszkańców Chełmskiego Obszaru Funkcjonalnego” planowanego do realizacji przez Miasto Chełm w ramach programu Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej na lata 2021-2027, Działanie 3.1 Zrównoważona mobilność miejska.

Wszyscy zainteresowani mieszkańcy proszeni są o wyrażenie opinii i zgłaszanie uwag w terminie od 13.05.2024 r. do 26.05.2024 r. poprzez:

1) wypełnienie formularza ankiety online – formularz dostępny jest pod adresem chelm.konsultuje.pl

2) wypełnienie formularza ankiety w formie tradycyjnej oraz złożenie go lub wysłanie pocztą na adres Urzędu Miasta Chełm, ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm. Ankieta papierowa dostępna będzie w Wydziale Kontaktów z Mieszkańcami Departamentu Obsługi Mieszkańców.

Nie będą rozpatrywane formularze zgłoszone po terminie konsultacji oraz w formie innej niż przewiduje ogłoszenie o konsultacjach.

Zarządzenie w sprawie konsultacji …

Ankieta mobilność CHOF