Gmina Kamień otrzymała 90.000,00 zł w ramach rządowego programu „Laboratoria Przyszłości”.

Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Wsparcie finansowe zostanie przeznaczone na zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. T. Kościuszki w Kamieniu oraz Szkoły Podstawowej im. Konstytucji 3 Maja w Strachosławiu – zgodnie z założeniami Programu.

Dzięki inicjatywie, szkoły otrzymają m.in.:

drukarki 3D z akcesoriami
mikrokontrolery z sensorami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami
sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, greenscreeny, oświetlenie etc.)
stacje lutownicze

Środki finansowe przekazane zostały w formie wsparcia finansowego na podstawie art. 65 ust. 28 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

laboratoria przyszlości