W Wolawcach w Gminie Kamień oddano do użytku wyremontowaną świetlicę, której remont został częściowo sfinansowany z projektu realizowanego przez Lokalną Grupę Działań Ziemi Chełmskiej „Zioło ma moc”. Uroczystość tą połączono z „Powiatowym Czytaniem Poezji” miejscowej poetki Pelagii Grabowskiej. Licznie przybyli mieszkańcy Wolawiec i okolicznych miejscowości uczestniczyli w poświęceniu świetlicy, którego dokonał Ks. dr Andrzej Sereda proboszcz Parafii w Kumowie. Wysłuchali także wierszy, fraszek autorki czytanych przez zaproszonych gości: Poseł Annę Dąbrowską-Banaszek, Radną Powiatu Grażynę Szykułę, Sekretarz Gminy Beatę Taras, Skarbnik Gminy Irenę Jagiełło, Prezes LGD Irminę Juśkiewicz, Waldemara Taurogińskiego, Halinę Graboś, Urszulę Jawornicką, Stanisława Kucia, Bożenę Głaz i wójta Dariusza Stockiego. Wójt Gminy Kamień Dariusz Stocki szczegółowo omówił zakres prac jaki został wykonany podczas remontu. Natomiast Prezes LGD Beata Juśkiewicz omówiła program projektu „Zioło ma moc”. Na zakończenie uroczystość uświetniły występy gminnych zespołów śpiewaczy „Koral” i „Rosa”.