W Szkole Podstawowej w Czerniejowie, Kamieniu i Strachosławiu w gminie Kamień zorganizowano „Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy”. Ze względu na kwarantannę  uczniów ze szkoły w Kamieniu spotkanie z Mikołajem odbyło się w dwóch terminach: uczniów z SP Czerniejów i SP Strachosław Mikołaj odwiedził w grudniu zaś z SP Kamień w ubiegły czwartek. Dzieci ze szkół z terenu gminy wykonywały prace plastyczne dowolną techniką pt. „Co zagraża dzieciom na wsi”. Wszystkie wykonane prace zostały dowiezione do Urzędu Gminy Kamień zaś powołana komisja je oceniła. Każdy uczeń, który wykonał pracę otrzymał nagrodę rzeczową. W konkursie wzięło udział 138 uczniów.

Nagrodzenie tak licznej grupy uczniów było możliwe tylko dzięki instytucjom państwowym i prywatnym sponsorom, którzy hojnie wsparli ten konkurs za okazane wsparcie serdecznie dziękuje: Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, Starostwu Powiatowemu w Chełmie, KRUS w Chełmie, WBS w Chełmie, Lubelskim Izbom Rolniczym, firmom: EL – INSTAL z Chełma – Krzysztof Lewczuk, NORBITEX z Kamienia – Agnieszka i Norbert Sadlej, AGRO – TRANS z Kamienia – Sławomir Czyż, właścicielom sklepu KOLIBER z Kamienia – Anna i Zbigniew Czerwonka oraz zaangażowaniu dyrektorów i nauczycieli szkół – mówi wójt gminy Kamień Dariusz Stocki.