W Szkole Podstawowej w Czerniejowie i Strachosławiu w gminie Kamień zorganizowano „Mikołajki z Państwową Inspekcją Pracy”. Ze względu na dużą liczbę uczniów na kwarantannie organizatorzy nie mogli spotkać się z uczniami Szkoły Podstawowej w Kamieniu. Dzieci ze szkół z terenu gminy wykonywały prace plastyczne dowolną techniką pt. „Co zagraża dzieciom na wsi”. Wszystkie wykonane prace zostały dowiezione do Urzędu Gminy Kamień zaś powołana komisja je oceniła. Każdy uczeń, który wykonał pracę otrzymał nagrodę rzeczową. W konkursie wzięło udział 116 uczniów. Nagrodzenie tak licznej grupy było możliwe tylko dzięki instytucjom państwowym i prywatnym sponsorom, którzy hojnie wsparli ten konkurs – mówi wójt gminy Kamień Dariusz Stocki, który za okazane wsparcie serdecznie dziękuje: Państwowej Inspekcji Pracy w Lublinie, Starostwu Powiatowemu w Chełmie, KRUS w Chełmie, Wschodniemu Bankowi Spółdzielczości w Chełmie, Lubelskim Izbom Rolniczym, firmom: EL – INSTAL z Chełma, NORBITEX z Kamienia, AGRO – TRANS z Kamienia, właścicielom sklepu KOLIBER z Kamienia, Radom Rodziców, Dyrektorom Szkół Podstawowych, w których konkurs zorganizowano. Uczniowie, którzy wykonali prace ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu nagrody otrzymają podczas spotkania, które zostanie zorganizowane w styczniu.