Wszystko zaczęło się od pomysłu otoczenia Szkoły Podstawowej w Kamieniu pięknymi roślinami, wśród których uczniowie mogliby odbywać zajęcia edukacyjne. Panie Agnieszka Stachowicz i Anna Kozyrska przy dużej pomocy dyrektora szkoły Pani Edyty Ośko pozyskały środki finansowe. W kwietniu zostały zakupione sadzonki 40 gatunków krzewów i drzew. Wójt Dariusz Stocki zorganizował pracowników i niezbędny sprzęt by wyrównać plac do nasadzeń. Dowieziono ziemi,  usunięto stare korzenie. I zaczęło się….

11 maja Wójt Dariusz Stocki, Pani dyrektor Edyta Ośko i ksiądz Radosław Karpiuk dokonali uroczystego otwarcia ogrodu, z którego jesteśmy bardzo dumni. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powyższe przedsięwzięcie:  władzom gminy i szkoły, uczniom, rodzicom, nauczycielom i pracownikom obsługi.