W ubiegłym tygodniu wójt Dariusz Stocki podpisał umowę z Dariuszem Kamolą prezesem GZO Dorohusk na wykonanie zadania „Zagospodarowanie i budowa infrastruktury przy zbiorniku wodnym w Natalinie”.

W ramach projektu zostaną wykonane:

2 pomosty rekreacyjne o długości 24,5 m i szerokości 2,80 m,
4 pomosty wędkarskie o wymiarach 2,2 x 1,65 cm,
parking dla 60 samochodów osobowych o nawierzchni z kruszywa łamanego w tym 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych; całkowita powierzchnia parkingu 2044,20 m2,
altany rekreacyjne (4 szt.) o wymiarach 2,54 x 2,2 m, wysokość 3,17 m z dachem o konstrukcji krokwiowej, czterospadowym, z ławkami, na podbudowie betonowej,
palenisko terenowe – na płycie żelbetowej z podbudową z tłucznia i zagęszczonego piasku,
altana z kominkiem o wymiarach 7,0 x 5,0 m i wysokości 4,59 m, kominek murowany z cegły klinkierowej,
altana – przebieralnia – drewniana, o wymiarach 3,28 x 1,65 i wysokości 3,0 m, z posadzką z kostki brukowej,
latarnie solarne wokół zbiornika – 16 sztuk o wysokość 7,0 m,
monitoring – 4 kamery z rejestratorem.

Całkowity koszt inwestycji wynosi 641 467,86 zł, dofinansowanie to aż 497 206,40 , zaś wkład własny Gminy Kamień to kwota 144 261,48 . Prace zostaną wykonane do końca czerwca tego roku.