W miejscowości Koczów wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 2,960 km. Całkowity koszt inwestycji to kwota 1 036 853 zł, na to zadanie gmina uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 622 111 zł co stanowi 60% inwestycji.

            Jeżeli w kolejnych latach kontynuowany będzie ten projekt to gmina Kamień systematycznie będzie składać wnioski na budowę kolejnych dróg gminnych w miarę możliwości budżetu gminy – komentuje Dariusz Stocki wójt gminy Kamień.